Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door De Jazzband Specialist!

De Jazzband Specialist zet zich in voor actuele en juiste informatieverstrekking op de website, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid.

De Jazzband Specialist aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze website, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.
Van deze site mag niets worden gecopieerd en/of veranderd zonder toestemming van De Jazzband Specialist.